Konkurs fotograficzny „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie”

Konkurs fotograficzny „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie”

Dyrekcja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Więcborku ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie”.

Regulamin konkursu fotograficznego

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć chętni zajmujący się amatorsko fotografowaniem przyrody.
  2. Tematem konkursu jest środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Fotografia może obejmować następujące tematy:

   • rośliny wiosną, latem, jesienią i zimą ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny rzadkie i chronione,
   • zwierzęta leśne,
   • pory roku w Krajeńskim Parku Krajobrazowym,
   • makrofotografie (np. rośliny, owady itp.),
   • miejsca niezwykłe,
   • rzeki, cieki wodne, jeziora,
   • krajobraz,
   • zabytki.
  1. Na konkurs można przysłać prace dotychczas niepublikowane w limicie 10 sztuk.
  2. Oceniane będą zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15 x 20 cm.
  3. Należy dołączyć oryginalne pliki cyfrowe w formacie TIFF lub JPG w nie mniejszej niż A5 / 300 dpi.
  4. Zdjęcia nie mogą być poddawane jakiejkolwiek obróbce komputerowej za wyjątkiem maszynowej korekty przy wykonaniu odbitki.
  5. Zdjęcie należy podpisać. Trzeba podać:
   • tytuł zdjęcia,
   • datę i miejsce, w którym zostało wykonane,
   • godło składające się z 5 liter i 5 cyfr.

W odrębnej kopercie oznaczonej tym samym godłem umieszczamy dane osobowe autora tzn. imię, nazwisko, wiek i adres (numer tel. bądź adres e-mail). Dołączamy także wypełnione oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie nadesłanych zdjęć w publikacjach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej parku oraz pod adresem www.krajenskipark.pl.

  1. Termin nadsyłania prac: do 27 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Prace należy składać w siedzibie Parku bądź przesłać na adres:

Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

Laureaci konkursu otrzymają nagrody o wartości:

– I miejsce 1500 zł,

– II miejsce 1000 zł,

– III miejsce 500 zł,

– wyróżnienia po 100 zł.

 1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 listopada 2017roku, wyniki opublikowane zostaną w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Parku.
 4. W listopadzie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
  • bezpłatnego publikowania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs,
  • wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach organizowanych przez Krajeński Park Krajobrazowy.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

Do pobrania: Oświadczenie autora o zgodzie na wykorzystanie zdjęć

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163730

Skip to content