Konkurs „Ekologiczny edukator szkolny” – I edycja 2018

Konkurs „Ekologiczny edukator szkolny” – I edycja 2018

Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat walorów obszarów chronionych województwa kujawsko–pomorskiego, promowanie postaw proekologicznych oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego udziału w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, który finansowany jest  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6882920