Konkurs “Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”

Konkurs “Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”.

Cele konkursu:

Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
Nauka rozpoznawania gatunków ptaków i innych zwierząt oraz ich zachowań;
Kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska;
Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.
Kategorie wiekowe określone, jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*
Uczestnicy konkursu składają prace w postaci:
Prac plastycznych-przedszkola;
Prac plastycznych -szkoły podstawowe-klasy 1-3;
Sprawozdania z obserwacji wraz ze zdjęciami, rysunkami w formie albumu- szkoły podstawowe- klasy 4-8;
Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
Walory edukacyjne i promocyjne;
Zaangażowanie w obserwacje i udział w samodzielnym dokarmianiu.

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – styczeń 2019 roku;
Termin nadsyłania prac –29 marzec 2019 roku;
Rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień 2019 roku;
Wręczenie nagród – kwiecień 2019 roku.

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek
ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek

Postanowienia końcowe:

Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza 881 055 354.

*Kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów.

Nadleśniczy Przemysław Jagiełło

fot. Nadleśnictwo Włocławek

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013611