Konkurs dla dzieci „Naklejka dla dziecka-pacjenta”

Konkurs dla dzieci „Naklejka dla dziecka-pacjenta”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę logo

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza dzieci do udziału w konkursie na projekt naklejki, wręczanej dzieciom przy okazji wizyty u lekarza, pielęgniarki, w przychodni, czy szpitalu. Jak można przeczytać na stronie FDDS: “Od kilku miesięcy wspólnie z lekarzami, pielęgniarkami i innymi osobami pracującymi w szpitalu zastanawiamy się, co możemy zrobić, aby dzieci, które z jakiegoś powodu muszą być w szpitalu, albo idą na badanie do przychodni, czuły się bezpieczne i otoczone życzliwą opieką”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci do 18 r.ż.! Nagrody przyznamy w 4 kategoriach wiekowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca, a wyniki ogłosimy 10 sierpnia 2023 r. Każde zgłoszenie musi zawierać: skan pracy w pliku PNG o rozdzielczości DPI 300, imię, nazwisko i datę urodzenia twórcy, adres, email oraz telefon kontaktowy oraz wypełniony i podpisany formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres standardy@fdds.pl.
Regulamin konkursu i załącznik do wypełnienia dostępne są na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Konkurs organizowany jest w ramach projektu “Pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych”, realizowanego dzięki środkom przekazanym przez Plan International ze środków Disaster Emergency Committee.

Розкажіть своїм дітям про наш конкурс!
Оголошуємо конкурс на дизайн наклейки, яку подарують дітям з нагоди візиту до лікаря, медсестри, поліклініки чи лікарні!
Запрошуємо до участі в конкурсі всіх дітей віком до 18 років! Нагородження відбуватиметься у 4 вікових категоріях. Заявки приймаються до 31 липня, а результати будуть оголошені 10 серпня. Кожен запис повинен містити: скан роботи у файлі PNG з роздільною здатністю DPI 300, ім’я, прізвище та дату народження творця, адресу, електронну пошту та номер контактного телефону, а також заповнену та підписану інформацію про батьків/опікуна. форма згоди. Заявки надсилайте електронною поштою standard@fdds.pl.
Правила конкурсу та додаток, який потрібно заповнити, доступні за посиланням Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Źródło: FDDS

7 lipca 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7159150

Skip to content