Konferencja wojewódzka “Cyberzagrożenia i cyberszanse”

Konferencja wojewódzka “Cyberzagrożenia i cyberszanse”

7 stycznia 2020 roku odbyła się konferencja “Cyberzagrożenia i cyberszanse” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Gminę Barcin i Zespół Szkół w Barcinie.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 dyrektorów i nauczycieli szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencję otworzył Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, który powitał wszystkich przybyłych w imieniu współorganizatorów. Gminę Barcin reprezentowała Lidia Kowal – Kierownik Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, a Zespół Szkół w Barcinie – Marzena Wolska, dyrektor szkoły. W tematykę spotkania wprowadził wszystkich prof. Jacek Pyżalski. Wskazał na stereotypowe myślenie w postrzeganiu młodego cyfrowego pokolenia, jego umiejętności oraz przestrzegał przed interpretowaniem zjawisk niepożądanych w cyberprzestrzeni jako powszechnych. Wskazywał jednocześnie, że młodzież również robi wiele dobrego w sieci i warto promować takie postawy. Po wykładzie prof. J. Pyżalski, prof. T. Szlendak oraz R. Preus podjęli w dyskusji panelowej temat nauczycieli i rodziców wobec środowiska cyfrowego uczniów. Na początku paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie  Czy nauczyciele i rodzice są otwarci na korzystanie z nowoczesnych technologii? Niemal wszyscy uczestnicy konferencji zadeklarowali otwartość, chociaż przywoływane w dyskusji badania przeczyły wynikom uzyskanym na sali. Przy okazji mówiono również, że technologie mogą przeszkadzać w realizacji zajęć i trzeba właściwie zaplanować ich wykorzystanie, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Starano się odpowiedzieć także na pytanie: Czy nauczyciele i rodzice wspierają uczniów /dzieci w kreatywnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii? W dyskusji panelowej przywoływano raz po raz badania tego obszaru (np. Raport z badania Nastolatki 3.0 z 2017 r, Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, Badania 2015 Fundacji Dzieci Niczyje i Millward Brown S.A), które zarówno rodziców, jak i nauczycieli stawiają w zdecydowanie niekorzystnym świetle.  Podczas dyskusji kilkakrotnie aktywizowano zgromadzonych dyrektorów i nauczycieli. W ostatnim wystąpieniu konferencyjnym prof. Tomasz Szlendak prezentował postawy I-Pokolenia 15+,  jego stosunku do pozyskiwanej wiedzy oraz umiejętności. Przedstawił także vademecum nauczyciela.
Oprac. Robert Preus

Zdjęcie gł. Uczestnicy konferencji, fot. J. Szczepańczyk

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189429

Skip to content