Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konferencja prasowa kuratora oświaty

Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

W ostatni dzień wakacji odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Marka Gralika na temat „Przygotowania szkół i placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego”.

W pierwszej części spotkania Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przedstawił najistotniejsze zmiany w nowym roku szkolnym: od 1 września 2020 r. rozpoczyna funkcjonowanie branżowa szkoła II stopnia, w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym w maju, terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum i publicznej branżowej szkoły I stopnia określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dla pozostałych szkół ponadpodstawowych, tj. policealnych, branżowych II stopnia i dla dorosłych terminy określi kurator oświaty.

Kurator stwierdził, że szkoły w województwie kujawsko-pomorskim są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a w tym przygotowaniu pomocne były między innymi wydane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r., wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, 5 Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia wydanych w związku z sytuacją epidemiczną oraz poradnik „Praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej ponad 60 pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym. Zostały również zabezpieczone dodatkowe środki na sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało bezpłatnie płyn do dezynfekcji i maseczki medyczne dla personelu oraz termometry bezdotykowe dla każdej szkoły. Prowadzone są darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli dotyczące zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii w tym procesie. Szkolenia rozpoczęły się 25 sierpnia i mają formę otwartych webinarów. Zwiększono funkcjonalności ZPE epodreczniki.pl.

27 sierpnia br. odbyła wideokonferencja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek oświatowych naszego województwa. Odbyły się również narady w rejonach wizytacyjnych z udziałem powiatowych inspektorów sanitarnych. Szkoły mogą również liczyć na pomoc organizacyjną i finansową ze strony organów prowadzących.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na zakończenie wskazał 3 najważniejsze działania szkół w pierwszych dniach września:

  1. Szczegółowe zapoznanie uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły  z zasadami bezpiecznego przebywania, przemieszczania się i nauki w szkole.
  2. Ustalenie jakim sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu dysponują uczniowie i nauczyciele.
  3. Ustalenie jakie zagadnienia wynikające z realizacji podstawy programowej z poprzedniego roku szkolnego wymagają omówienia/powtórzenia.
Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161559

Skip to content