Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Organizator zaprasza do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Konferencja w formule on-line, która odbędzie się 27 września 2023 roku, w godz. 10.00-14.00, skierowana jest do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów.Plakat informacyjny konferencji z logo Funduszy Europejskich, flagą Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Podczas konferencji omówione zostaną cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Wystąpią specjaliści, którzy omówią procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona zostanie również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Uzupełnieniem tej tematyki będzie omówienie wniosków z działań prowadzonych w projekcie innowacyjno-badawczym w zakresie wsparcia międzysektorowego realizowanym przez Uniwersytet Śląski.

Wystąpią również przedstawiciele MEiN, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wprowadzą uczestników konferencji w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia w projektach FERS.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Podczas trwania transmisji będzie dostępne tłumaczenie na PJM.

Formularz rejestracyjny

Załączniki

 

Więcej informacji o projekcie: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

_

25 września 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023345