Konferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego

Konferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 8 października 2018 roku zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół zatytułowaną Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019. Licznie przybyli nauczyciele spotkali się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Podczas  konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.
  1. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
  2. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).
  3. Wykład Praca nad słownictwem? Czy to na pewno wystarczy, aby nasi uczniowie pisali lepiej?  –  dr hab. Agnieszka Rypel, prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy.

Niezwykle istotnym elementem spotkania był wykład dr  hab. Agnieszki Rypel  prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy. Prelegentka omówiła zagadnienia związane z poprawnością językową uczniów. Odniosła się do badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W latach 2010–2015 przeprowadzono szereg ogólnopolskich badań dotyczących jakości nauczania języka polskiego na różnych etapach kształcenia. Pokazały one, że uczniowie mają wiele problemów związanych z poprawnością językową i stylistyczną. Bardzo często reprezentują oni oralny styl myślenia, co prowadzi do licznych błędów leksykalnych i składniowych. Kategoria potoczności widoczna  jest nie tylko na poziomie werbalnym. Przekłada się również na tekst pisany, co skutkuje eliptycznością wypowiedzeń oraz licznymi kolokwializmami składniowymi i leksykalnymi.

Raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku poświęcone analizie wyników zarówno egzaminu gimnazjalnego,  jak i maturalnemu pokazują, że w zakresie poprawności językowej piszący otrzymali ok. 40 % punktów.

Błędy językowe znacząco obniżają wartość wypowiedzi. Dlatego konieczne jest kształcenie umiejętności komunikatywnego i zgodnego z obowiązującymi zasadami wypowiadania się.

Warto pamiętać, że nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie językowe, podkreślając tym samym centralną rolę języka w działaniach podejmowanych w szkolnej dydaktyce.

Licznie zgromadzeni nauczyciele (ponad 110 osób) brawami nagrodzili wystąpienie dr hab. Agnieszki Rypel. Po zakończeniu części oficjalnej długo jeszcze trwały dyskusje w kuluarach, co świadczy  o dużym zainteresowaniu sprawami  związanymi z zagadnieniami poprawności językowej uczniów.

Konferencja została zorganizowana przez Iwonę Rostankowską nauczyciela konsultanta  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Małgorzatę Acalską i Annę Nakielską-Kowalską doradczynie metodyczne języka polskiego w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Materiał przygotowała
Iwona Rostankowska
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Fot. główna: Organizatorki konferencji

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866911