Konferencja dla psychologów szkolnych

Konferencja dla psychologów szkolnych

W dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (ul. Grochowska 19/31) odbędzie się konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”.

Organizatorem konferencji pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów szkolnych.

W 2015 r. rozpoczęły się w Polsce różnorodne działania zmierzające do wypracowania jednolitych standardów diagnozy psychologicznej w edukacji. Wypracowanie ich ostatecznego kształtu ma zostać poprzedzone szeroką społeczną dyskusją na ten temat. Dlatego właśnie konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” jest planowana jako forum do dyskusji nad standardami diagnozy psychologicznej w edukacji. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć prace nad standardami z teoretycznymi i akademickimi wymogami stawianymi profesjonalnej diagnozie psychologicznej z wymaganiami wynikającymi ze statutowych zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały konferencyjne oraz catering.

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 listopada 2017 r. na stronie:

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16443-dobre-praktyki-w-diagnozie-psychologicznej

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: diagnoza.konferencja@swps.edu.pl

Źródło: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134504