Konferencja „787 rocznica założenia Torunia ‒ miejsce pierwszej lokalizacji miasta odnalezione”

Konferencja „787 rocznica założenia Torunia ‒ miejsce pierwszej lokalizacji miasta odnalezione”


Muzeum Okręgowe w Toruniu pragnie zaprosić Państwa do udziału w konferencji sprawozdawczej  pt. „787 rocznica założenia Torunia ‒ miejsce pierwszej lokalizacji miasta odnalezione”, na której przedstawione zostaną wyniki programu badawczego o nazwie „Pierwotna lokacja Torunia – osadnictwo średniowieczne na równinie zalewowej Wisły w zachodniej części prawobrzeżnego Torunia”, prowadzonego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, które poważną dotacją wsparł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, pochodzących z Funduszu Kultury.

Konferencja odbędzie się w czwartek 18 października 2018 r., o godz. 11.00, w Muzeum Okręgowym w Toruniu – Ratusz Staromiejski, Sala Kinowa.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki dwuletnich badań, które doprowadziły do potwierdzenia hipotezy o miejscu powstania Torunia.

PROGRAM KONFERENCJI:

11.00-11.10 Otwarcie konferencji, dr Marek Rubnikowicz (dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu)
11.10-11.40 prof. Krzysztof Mikulski, prof. Tomasz Jasiński (UMK, UAM Poznań)
Prawne i przestrzenne aspekty lokacji i translokacji Torunia w I poł. XIII wieku
11.40-12.10 mgr Romualda Uziembło (MOT)
Pierwszy Toruń – widziany, zaginiony, poszukiwany
12.10-12.40 mgr Wiesław Stępień (archeologia lotnicza)
Przeszłość lepiej widziana z góry
12.40-13.00 Przerwa
13.00-13.30 mgr Piotr Wroniecki (archeolog niezależny)
Badania geofizyczne miejsca pierwszej lokacji Torunia
13.30-14.00 dr. hab. Paweł Molewski (UMK)
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i rozpoznanie geologiczne w poszukiwaniu pierwotnej lokacji Torunia
14.00-14.30 mgr Mateusz Sosnowski (doktorant UMK)
Archeologiczne badania powierzchniowe na równinie zalewowej Wisły zachodniej części prawobrzeżnego Torunia
14.30-15.00 Dyskusja
15.00 Zakończenie obrad

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016740