Komentarz “Głosu Nauczycielskiego” do nowego rozporządzenia MEN

Najmłodsi uczniowie w świetlicy szkolnej

Komentarz “Głosu Nauczycielskiego” do nowego rozporządzenia MEN

Dziś (15 maja 2020 r.) na stronie “Głosu Nauczycielskiego” ukazał się się artykuł, odnoszący się do nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że do pracy w klasach I-III dyrektor może skierować każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole – także tego, który do tej pory nigdy nie prowadził zajęć z najmłodszymi uczniami.

Zachęcamy do lektury całego artykułu  – link

Oprac. Anna Siemińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163753

Skip to content