Katalog wystawy “Majolika niderlandzka i fajans z Delft”

Katalog wystawy “Majolika niderlandzka i fajans z Delft”

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że katalog wystawy „Majolika niderlandzka i fajans z Delft” pojawił się w sprzedaży w kasach Ratusza Staromiejskiego oraz Kamienicy pod Gwiazdą w cenie 60 złotych.

Katalog, towarzyszący wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu w dniach od 15 grudnia 2018 roku do 17 marca 2019 roku, w sposób naturalny łączy się z wcześniejszym katalogiem kolekcji autora, który wydany został w związku z wystawami w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i w Muzeum Miejskim w Gliwicach w 2013 roku. Nie stanowi ona jednak powtórnej publikacji pokazywanego wtedy zbioru, ale jej kontynuację w postaci prezentacji nabytków dokonanych w ostatnich latach. Znacznie wzbogaciły one całą kolekcję, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w tytule katalogu, który obok fajansu z Delft zapowiada także prezentację przykładów ceramiki wcześniejszej, poprzedzającej produkcję tego ośrodka. Chodzi o tak zwaną majolikę niderlandzką, która produkowana była zrazu pod wpływem włoskim, a z czasem uległa przeobrażeniu pod względem zarówno dekoracji, jak i technologii i w końcu przekształciła się w fajans zwany potem „tradycyjnym”. Katalog obok talerzy, wazonów i variów zawiera także kategorie „flizy”. W zakresie terminologii obok nazw polskich podawane są także nazwy niderlandzkie jako tradycyjne określenia danych typów wyrobów.

Majolika niderlandzka i fajans z Delft. Kolekcja profesora Wojciecha Kowalskiego, oprac. Wojciech Kowalski, Toruń 2018, il. kol., ss. 144, ISBN 978-83-6324-95-0, cena: 60 zł

Paweł Czopiński

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887763