Kampania społeczna “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

biała laska

Kampania społeczna “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

KPSOSW Visus Supremus logotypy

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 12.10.2020-16.10.2020 do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2020 ,,ZOBACZ MNIE!”

Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy  przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

 

Zwracamy się do Państwa kolejny raz z prośbą o przyłączenie się do Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo lub udział w wydarzeniach zaproponowanych przez organizatora. Program, list Adama do uczniów, regulamin i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z okazji MDBL są dostępne w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat (formularz sprawozdania w załącznikach):

SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM
PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM
PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2020 r. na adres e-mail: soswnr1@braille.bydgoszcz.pl

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca listopada 2020 r.

Prosimy o zapoznanie uczniów z kolejnym listem Adama:

 

 

Bydgoszcz, 15 października 2020 roku

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

Piszę do Was po długim czasie, gdyż minął już rok od ostatniego listu. Pewnie jesteście ciekawi, co u mnie się działo? Otóż zdałem maturę!!! “Nauka nie poszła w las”. To dla osoby, która nie widzi, duży sukces, gdyż nie łatwo zdać takie egzaminy, korzystając z pisma Braille’a. Najtrudniejsza była matematyka. Zamknijcie oczy i spróbujcie dotykiem odczytać jakiś zapis zadania z nawiasami, potęgami i pierwiastkami, potem je obliczyć, pamiętając o właściwej kolejności! Wyobraźcie sobie, jak trudno pod palcami “ogarnąć” cały zapis! Dałem jednak radę! Ten rok był wyjątkowo trudny dla wszystkich. Zakończenie ostatniego semestru online, konsultacje elektroniczne z nauczycielami to nie to samo co bezpośrednie spotkanie. Potem niepewność, kiedy będą egzaminy maturalne, jak będą przebiegać? W maseczkach, rękawiczkach? A przecież jeszcze lęk przed epidemią, innymi ludźmi?

Maturę zdałem i co dalej? Chciałem rozpocząć pracę, ale chyba jednak jeszcze podniosę swoje kwalifikacje i zostanę w bydgoskim Braille’u, żeby ukończyć szkołę policealną w zakresie administracji. Będzie mi to przydatne w samodzielnym radzeniu sobie w sprawach związanych z dokumentacją, której jest wszędzie pełno, w zawodzie masażysty też.

Pandemia sprawiła, że nie mogłem spotykać się z kolegami i koleżankami. Właściwie cały czas spędziłem w domu. Nadal trudno jest samodzielnie poruszać się, np. w sklepie, bo przecież, żeby coś znaleźć, muszę oglądać dotykiem. Ciągle jest mi potrzebna pomoc drugiej osoby. Tak bardzo chciałbym już żyć normalnie. Mam nadzieję, że także i w tym roku przyłączycie się do kampanii “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. I pomimo pandemii pamiętać będziecie w Waszym środowisku o osobach z dysfunkcją wzroku. Proszę w imieniu takich jak ja. Poświęćcie nam parę minut 15 października w Dniu Białej Laski. Porozmawiajcie z kolegami, nauczycielami, rodzicami o możliwościach i potrzebach osób z dysfunkcją wzroku. To może sprawić, że będziemy mniej samotni, może “widzialni” dla innych.

Adam i inni uczniowie
Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

plakat Zobacz mnie!

 

Fot. facebook.com/visus.supremus

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142991