Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Logo kampanii edukacyjnej "Błędy kształcą"

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą” to inicjatywa skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.

Cele kampanii

  • promowanie pozytywnego wartościowania błędów: dążenie do zmiany spojrzenia nauczycieli, uczniów i rodziców na błędy, ukazując je jako naturalną część procesu nauki i niezbędny element rozwoju;
  • rozwój umiejętności krytycznego myślenia: poprzez analizę błędów, uczestnicy projektu rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, autorefleksji;
  • tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów: propagowanie atmosfery otwartości, w której uczniowie i nauczyciele czują się komfortowo, przyznając się do błędów, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i współpracy;
  • ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej: zwiększenie roli informacji zwrotnej jako głównego narzędzia wspierającego rozwój uczniów;
  • podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji: rozwijanie umiejętności samooceny i samoregulacji u uczniów, aby umożliwić im bardziej świadome zarządzanie własnym procesem nauki;
  • rozwijanie umiejętności uczenia się: promowanie kształcenia uczniów w zakresie metod uczenia się oraz korzystania z błędów jako narzędzia edukacyjnego.

 

Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są poprzez formularz.

Zadania każdego uczestnika (nauczyciela) 

  • przeprowadzenie w szkole kampanii pt. „Błędy kształcą” (w dowolnej formie), tak by dotarła do jak najszerszego grona uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • przeprowadzenie lekcji na temat traktowania błędów jako procesu edukacji,
  • opublikowanie w mediach społecznościowych fotorelacji z hasztagiem #błędykształcą .

 

Terminy

Kampania trwa do końca maja – dołączyć można w każdej chwili, o ile zdąży się przeprowadzić wskazane niżej działania.

Materiały dla uczestników kampanii „Błędy kształcą”

Dla uczestników przygotowano:

 

Źródło: spokopolski.pl

_

9 kwietnia 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190251

Skip to content