Jubileuszowy Złaz Harcerstwa Kujaw i Pomorza

Jubileuszowy Złaz Harcerstwa Kujaw i Pomorza

Blisko 2,5 tysiąca harcerzy z całego regionu uczestniczyło w Jubileuszowym Złazie Harcerstwa Kujaw i Pomorza, który odbył się 14 kwietnia w Toruniu. To jedno z najważniejszych spotkań w ramach obchodów Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. Na wydarzenie zaprosił marszałek Piotr Całbecki.

– Podczas wielkiego harcerskiego złazu uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowaliśmy też rocznicę powstania harcerstwa na naszych ziemiach. Zainaugurowaliśmy również publiczną zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, w którą zaangażowali się harcerze – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 Sobotni Jubileuszowy Złaz Harcerstwa Kujaw i Pomorza był największym spotkaniem harcerzy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich gości. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 2,5 tysiąca harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz innych organizacji harcerskich. Celem była integracja harcerzy z różnych organizacji i części regionu oraz uczczenie 100. rocznicy powstania pierwszych drużyn na terenie województwa. W organizacji złazu wspierał finansowo harcerzy samorząd województwa. Ostatnim wydarzeniem o podobnej skali był toruński międzynarodowy zlot harcerzy i skautów Wicek 2013 (więcej).

Impreza rozpoczęła się apelem przed nową siedzibą Hufca ZHP Toruń przy Pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu, podczas którego marszałek Piotr Całbecki przekazał harcerzom chusty w barwach województwa. Odbyła się też oficjalna inauguracja zbiórki środków na budowę pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, podczas której druhny i druhowie z regionu oraz Chorągwi Gdańskiej ZHP odebrali puszki na datki oraz identyfikatory. Przy ulicy Uniwersyteckiej czyli w miejscu, gdzie w październiku stanie pomnik Pomorzan, marszałek Całbecki przekazał młodym ludziom 400 woreczków, do których druhowie zbiorą ziemię ze wszystkich miejsc masowych rozstrzeliwań i masowych pochówków w naszym regionie oraz województwie pomorskim. Ziemia ta zostanie wmurowana w przyszły monument. Pierwsza kwesta z udziałem marszałka i harcerzy odbyła się na toruńskiej Starówce tuż po apelu (więcej o projekcie budowy pomnika).

Czytaj też: Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 – uroczysta inauguracja zbiórki publicznej

Częścią złazu była także gra miejska, podczas której 150 partoli: zuchy (6-10 lat), harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-19 lat) przemierzało toruńską Starówkę w poszukiwaniu miejsc zaznaczonych na fotografiach. Kulminacją imprezy było spotkanie w Centrum Targowym Park w Toruniu. W jego trakcie zapłonęło symboliczne ognisko i rozpoczął się koncert harcerskich zespołów. Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wręczyli przedstawicielom hufców pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla najlepszych partoli uczestniczących w grze miejskiej. Po występie harcerskiego zespołu „Wołosatki” złaz zakończył harcerski krąg z udziałem wszystkich uczestników i gości.

W regionie obchodzimy właśnie Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. W programie obchodów znalazło się wiele interesujących propozycji, adresowanych nie tylko do harcerek i harcerzy – więcej.

Samorząd województwa od lat systematycznie wspiera działalność ruchu harcerskiego w regionie. W ostatnim czasie marszałkowskie wsparcie trafiło między innymi na remont budynku przy ulicy Terasy 2 w Bydgoszczy, w którym działa harcówka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (więcej), a także modernizację kamienicy przy ulicy nad Drwęcą 30 w Brodnicy, do której wprowadził się hufiec Związku Harcerstwa Polskiego (więcej). W tym roku wsparcie dla ZHR trafi też na pomoc w organizacji nowej siedziby Toruńskiego Hufca Harcerek Katarzynki w Toruniu. Natomiast regionalna chorągiew ZHP uzyskała środki z RPO na startujący w tym roku projekt „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”, adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców.

Rozmowa z harcmistrzem Jerzym Gębarą, komendantem Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Młodzi harcerze podczas Jubileuszowego Złazu Harcerstwa Kujaw i Pomorza, fot. Szymon Zdziebło/ tarantoga.pl

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6882841