Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Światło – Człowiek – Środowisko”

Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Światło – Człowiek – Środowisko”

Informujemy o konferencji w ramach 25. ogólnopolskiego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, która odbędzie się 24–26 sierpnia 2018 r. w Toruniu.

Spotkanie patronatem objęli: JM Rektor UMK – prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Dyrektor Instytutu Fizyki UMK – prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, Przewodniczący Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego – prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski.

Wykładowcy:
L1: prof. dr hab. Krzysztof Markowicz, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW, Warszawa, Czym oddychamy?
L2: prof. dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, UW, Warszawa, Cykliczność życia roślin.
L3: prof. dr hab. Franciszek Firszt, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Stosowanej, UMK Toruń, Naturalne
i sztuczne źródła światła.
L4a: prof. dr hab. Andrzej Strobel, Centrum Astronomii UMK Toruń, Światło w badaniach astronomicznych.
L4b: dr Paweł Wolak, Centrum Astronomii UMK Toruń, Badanie Wszechświata na falach radiowych.
Seminaria/warsztaty, m.in.:
S1: Elżbieta Kawecka, Badania jakości powietrza / Agnieszka Kita, Elementy chemii środowiska w szkole.
S2: Piotr Felski, Aktywna ochrona bioróżnorodności przez uczniów / dr Marlena Zielińska, Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat / Dawid Basak, Tradycyjne ogrody szkolne.
S3: dr Józefina Turło, Oświetlenie a ekologia / Rafał Jankowski, Wpływ sztucznego oświetlenia na środowisko
– zanieczyszczenie światłem.
S4: Wojciech Olszewski, Zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) / Magdalena Mazurowska, Segregacja odpadów, punkty PSZOK.

Dodatkową atrakcją będzie udział w wieczornych pokazach jubileuszowego 10. Bella Skyway Festiwal, 24.08 od godziny 20.00.
Dodatkowo w trakcie trwania konferencji planowane jest rozstrzygnięcie konkursu proekologicznego na plakat edukacyjny pt. „Człowiek w środowisku”. Prace plakatowe oceniane będą pod kątem przydatności do wspomagania nauczania przedmiotów przyrodniczych. Celami konkursu są m.in.:

  • promowanie poprawy jakości środowiska przyrodniczego;
  • szerzenie świadomości ekologicznej;
  • przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących źródeł energii tradycyjnych i odnawialnych (OZE);
  • promowanie wykorzystania energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii;
  • przedstawianie i wyjaśnianie efektu cieplarnianego;
  • rozwijanie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających ze zwiększającego się zapotrzebowania na energię oraz konieczności podejmowania odpowiednich działań na rzecz Ziemi;
  • wspomaganie kształcenia umiejętności obserwacji działających w najbliższym otoczeniu instalacji OZE, ich dokumentowania, interpretacji i opisu.

 

Termin zgłaszania prac, których opis należy przesłać na adres scimath@fizyka.umk.pl, upływa 12 sierpnia 2018 r.

MIEJSCE XXV ZJAZDU PSNPP

Zjazd odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. (piątek–niedziela), na terenie Instytutu Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5 (piątek–sobota) oraz na terenie Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koło Torunia (niedziela).
Koszty uczestnictwa:
1. Opłata konferencyjna:
Do 31.07.2018 r.: członkowie PSNPP: 240 zł, inni uczestnicy: 260 zł; po 31.07.2018 r. członkowie PSNPP: 260 zł, inni uczestnicy: 280 zł.
Formularz zgłoszeniowy: http://psnpp.org.pl.
Opłata Konferencyjna obejmuje: koszty organizacji Konferencji, teczkę uczestnika z materiałami konferencyjnymi, koszt przerw (kawa, herbata), obiadu oraz uroczystej kolacji w sobotę, a także przejazdy autobusowe wraz ze zwiedzaniem Centrum Astronomii UMK w Toruniu. PSNPP nie osiąga dochodu ze zorganizowanej konferencji.
2. Koszty noclegu (płatne w dniu zakwaterowania) w Domu Studenckim nr 6 (ul. Słowackiego 1/3):
a) pokój jednoosobowy: 50,00 zł,
b) pokój dwuosobowy: 40,00 zł/osobę,
c) pokój trzyosobowy: 30,00 zł/osobę.
Faktury za noclegi będą wystawiane przez Dom Studencki w okresie zakwaterowania, po wcześniejszym dostarczeniu niezbędnych danych.
3. Bardzo prosimy osoby, które nie opłaciły jeszcze składki za rok 2016, 2017 oraz aktualnej za rok 2018 o jej wpłatę
wraz z opłatą konferencyjną.
Opłatę konferencyjną prosimy przekazać na konto PSNPP:
PKO BP II O/Toruń
88 1020 5011 0000 9002 0111 8579
z dopiskiem XXV Zjazd PSNPP, najpóźniej do dnia 17.08.2018 r.
Przypominamy, iż dyrekcja szkoły dysponuje funduszem na pokrycie Waszego szkolenia!
Informujemy ponadto, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 17.08.2018 r. wpłata nie zostanie zwrócona.

ZGŁASZANIE PREZENTACJI
Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (1 lub 2-osobowych) prezentacji w formie seminariów/warsztatów i plakatów.
Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie streszczenie prezentacji (maks. 1/2 strony).
Zależy nam bardzo, aby prezentowane na zjeździe prace zostały opublikowane w Biuletynie „Nauczanie Przedmiotów
Przyrodniczych”.
Propozycje prezentacji prosimy przesyłać listownie na adres Sekretariatu PSNPP z dopiskiem „dla dr Józefiny Turło” lub elektronicznie na adres: jturlo@fizyka.umk.pl (tel.: 56-611-32-53, 697-793-556).
Termin nadsyłania propozycji prezentacji upływa 31.07.2018 r. Brak streszczenia uniemożliwi prezentację! Prosimy nie przywozić modeli, makiet, etc.
Informujemy, że w trakcie Zjazdu rozstrzygnięty zostanie Konkurs na najlepszą pracę plakatową (o wymiarach 150cm x 100cm) nt.: „Człowiek w Środowisku”.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie