Jubileusz 100-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Jubileusz 100-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu świętuje jubileusz stulecia swojego istnienia. Uroczystość, która została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, odbędzie się 9 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (Plac św. Katarzyny 8).

Zaproszeni goście wysłuchają wykładu dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK, zatytułowanego Biblioteka w epoce Googla i Amazona oraz wezmą udział w koncercie uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 1921-2021 prezentująca zawiłą historię i zmiany, jakie następowały w kolejnych latach istnienia Biblioteki.

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu jest najstarszą tego typu biblioteką w Polsce. Powstała w 1921 roku jako Biblioteka Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Po odzyskaniu niepodległości występowały ogromne braki w zakresie oświaty: niewystarczająca liczba nauczycieli, problemy z podręcznikami, pomocami szkolnymi. W celu polepszenia warunków pracy nauczycieli, zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej, władze podjęły decyzje o organizacji bibliotek pedagogicznych.

Obecnie Biblioteka jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Odbiorcami usług oferowanych przez Bibliotekę są nie tylko nauczyciele i studenci przygotowujący się do zawodu pedagoga, ale uczestnicy szeroko pojętego środowiska edukacyjno-wychowawczego regionu. Poprzez urozmaicone usługi Biblioteka aktywizuje różne grupy społeczne i wiekowe – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, studentów i dorosłych – aktywnych zawodowo i poszukujących pracy, osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. Proponuje przedsięwzięcia, które ułatwiają zainteresowanym użytkownikom zdobywanie wiedzy i doświadczenia, pozyskiwanie informacji praktycznych, doskonalenie różnego rodzaju umiejętności i kompetencji oraz nawiązywanie kontaktów społecznych.

Potencjał Biblioteki stanowią: bardzo dobra lokalizacja i infrastruktura, zasoby, kadra, spójny system zarządzania oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Instytucja usytuowana jest w centrum miasta w budynku przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowocześnie zaplanowana przestrzeń biblioteczna zachęcają do odwiedzin. Czytelnicy mogą nie tylko wypożyczać książki, ale też swobodnie korzystać ze zbiorów, katalogów i baz danych udostępnionych przez Bibliotekę oraz znajdujących się w sieci. Mają dostęp do stanowisk komputerowych, mogą korzystać z laptopów, Internetu oraz samoobsługowych urządzeń reprograficznych. Odpowiednie zaplecze edukacyjne, czyli sala dydaktyczna i konferencyjna, umożliwiają prowadzenie różnych form nauczania i szkoleń. Natomiast ekspozycje i spotkania, które odbywają się w sali wystawowej poszerzają krąg potencjalnych użytkowników i zwiększają atrakcyjność Biblioteki. Nowoczesna infrastruktura sprzyja prowadzeniu działań skierowanych do różnych grup wiekowych, zajęć integracyjnych, lekcji bibliotecznych, konferencji, szkoleń, spotkań dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców, seniorów. Zapewnia wygodną przestrzeń do nauki, pracy, różnych form aktywności i odpoczynku. Czas pandemii przyczynił się do wzbogacenia usług proponowanych przez Bibliotekę o kształcenie zdalne. Proponujemy cykle wykładów wirtualnych przybliżających patronów roku (np. Cyprian Kamil Norwid, Stefan Wyszyński, Tadeusz Różewicz) czy spotkań online dotyczących psychologicznych aspektów pandemii i jej wpływu na uczniów, nauczycieli, rodziców. Przygotowaliśmy konferencję online Nowe media a edukacja oraz wystawy cyfrowe (np. Cyprian Kamil Norwid). Zdalnie prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy. Zajęcia, wykłady, konferencje, spotkania wirtualne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a ich uczestnicy pochodzą z całej Polski, nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac. Wiesława Budrowska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

6 grudnia 2021 r.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189432

Skip to content