Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

Jan Paweł II - konkurs literacko-plastyczny

Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

Konkurs literacko-plastyczny z okazji Roku Jana Pawła II skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat nad konkursem objęli: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Organizator konkursu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, oraz partner konkursu, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, umożliwiły nadsyłanie prac drogą elektroniczną do 15 maja 2020 roku.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,749,908