Jak szkoła może dbać o bezpieczeństwo uczniów? – webinar

Jak szkoła może dbać o bezpieczeństwo uczniów? – webinar

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godz. 14.00-15.30 na webinar “Jak szkoła może dbać o bezpieczeństwo uczniów?”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pomimo pandemii problem krzywdzenia dzieci nie znika. Być może wkrótce dzieci i młodzież wrócą do nauki stacjonarnej. Do ponownej zmiany rutyny, readaptacji do warunków szkolnych, reintegracji z grupą rówieśniczą, mogą dojść problemy związany z radzeniem sobie z doświadczeniem krzywdzenia. Badania przeprowadzone przez naszą Fundację dotyczące pierwszego lockdownu wiosną 2020 r. wskazały, że ponad co czwarty nastolatek w wieku 13-17 lat doznał w tym czasie przynajmniej jednej formy krzywdzenia.

Nauczyciele i pedagodzy szkolni mogą pełnić ważną funkcję w ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Dlatego podczas bezpłatnego webinaru przedstawione zostaną podstawowe informacje o:
• standardach ochrony dzieci, jakie szkoły mogą wprowadzić,
• zapobieganiu i rozpoznawaniu kryzysów psychicznych, które w pandemii mogły się nasilić,
• przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, w tym przemocy online
• profilaktyce wykorzystywania seksualnego

Zaprezentowany zostanie nieodpłatny e-learning dla nauczycieli, który pomoże przygotować kadrę pedagogiczną do tego ważnego zadania, jakim jest ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym oraz wzmacnianie odporności psychicznej młodych osób.

Spotkanie poprowadzą:
– Marta Skierkowska, psycholożka, członkini zarządu FDDS
– Renata Szredzińska, socjolożka, członkini zarządu FDDS
– Paula Włodarczyk, pedagożka, koordynatorka 116111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży w FDDS
– Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w Sieci FDDS

Zapisy:https://fundacjadajemydzieciomsile.clickmeeting.com/jak-szkola-moze-dbac-o-bezpieczenstwo-uczniow-/register?_ga=2.125955981.1005006456.1618822975-1554353275.1606906035

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu Erasmus + „SAVE Schools Against Child Victimization”

Więcej informacji: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fot. FDDS

22 kwietnia 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023427