Jak stworzyć szkołę, do której chętnie chodzą uczniowie?

26 Sty Jak stworzyć szkołę, do której chętnie chodzą uczniowie?

Powyższe zagadnienie było tematem panelu dyskusyjnego, który poprowadziła Anna Piątek, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podczas I Płużnickiego Forum Edukacyjnego.

Temat forum „Po co nam szkoła? Przyjdź i powiedz, co myślisz zgromadził mieszkańców Gminy Płużnica oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej 18 stycznia 2018 r. Celem wydarzenia było zainspirowanie i zaangażowanie mieszkańców gminy, w tym rodziców, uczniów, nauczycieli i urzędników w prace nad zmianami systemu edukacji poprzez przedstawienie dobrych praktyk z tego zakresu oraz umożliwienie wypowiedzenia się na ten temat w dyskusji podczas world cafe. Na temat najlepszych rozwiązań w edukacji wypowiadali się zaproszeni goście.

Konstrukcja wystąpienia Anny Piątek polegała na przytaczaniu deklarowanych przekonań dotyczących spełniania przez szkołę zadań związanych z nauką i wychowaniem. W ramach kolejnych stwierdzeń prelegentka zadawała pytania, którymi stwarzała przestrzeń do zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście tak jest, jak głoszą powszechnie znane deklaracje. Jeśli twierdzimy, że uczniowie zdobywają w szkole wiedzę i kształcą umiejętności, to czy uczą się poprzez projekty, dyskusje, doświadczenia, czy może nadal dominującą formą przekazywania wiedzy jest wykład nauczyciela i przepisywanie podręcznika? W taki sposób prelegentka rozprawiała się z kolejnymi oczywistościami: uczniowie uczą się komunikacji w grupie oraz współpracy z osobami różniącymi się od nich, uczniowie poznają siebie, kształtują obraz własnej osoby, a często także poczucie własnej wartości, uczniowie uczą się stawiania sobie celów i osiągania ich.

Godnym podkreślenia jest fakt, że wszystkich prelegentów połączyła jedna myśl, która wybrzmiewała podczas wystąpień – Aby stworzyć dobrą szkołę, trzeba słuchać dzieci. O to apelował kilkadziesiąt lat temu wybitny pedagog Janusz Korczak, którego słowa zacytowała Anna Piątek: O szkole dużo książek drukują, ale tylko dla dorosłych; wcale nie pisze się o szkole dla uczniów. To bardzo dziwne. Przecież uczeń tyle godzin spędza w szkole, tak wiele o niej myśli, tyle znajduje w niej radości i smutków.

I Płużnickie Forum Edukacyjne zgromadziło dużą grupę mieszkańców gminy, co dowodzi, że temat jest ważny dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników. Poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań edukacyjnych, wsłuchanie się w głos wszystkich podmiotów zainteresowanych kształceniem dzieci i młodzieży świadczy o odpowiedzialności i otwartości wójta Gminy Płużnica, inspiratora wydarzenia.

Oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji oraz Anna Piątek – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

 

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,609,601