Jak prawidłowo opracować arkusz organizacji pracy szkoły oraz zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami?

Jak prawidłowo opracować arkusz organizacji pracy szkoły oraz zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza na seminarium dla dyrektorów, które odbędzie się 26.03.2024 r. o godz. 11:00. Koszt: 200 zł.

Program

  1. Poznanie podstaw prawnych określających zasady tworzenia arkusza.
  2. Omówienie zasad prawnych i faktycznych, które należy uwzględnić konstruując arkusz.
  3. Przybliżenie tematyki godzin do dyspozycji dyrektora.
  4. Pozyskanie wiedzy o zasadach przydzielania godzin ponadwymiarowych, w tym wynikających z przepisów szczególnych.
  5. Poznanie zmian w przepisach prawa obowiązujących i (ewentualnie) planowanych, które należy uwzględnić przy tworzeniu arkusza.
  6. Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
  7. Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowej oceny kwalifikacji nauczycieli.

 

Link do zapisu

Plakat informacyjny

_

20 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021290