Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września?

Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września?

Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września?

MENZgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do publicznej wiadomości projekty istotnych aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 11 sierpnia br. minister edukacji narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty 5 rozporządzeń.

Zmieniane akty prawne

Informacja: www.gov.pl
Fot. www.gov.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,050,792