IV edycja „WF z AWF” – ogromne zainteresowanie programem

Znak rozpoznawczy programu WF z AWF

IV edycja „WF z AWF” – ogromne zainteresowanie programem

AWF w Warszawie - logoOgromnym zainteresowaniem cieszy się IV edycja wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „WF z AWF”. Do realizacji zajęć w ramach Sport-Klubów zgłoszono już zapotrzebowanie na 210 tys. godzin. Cieszymy się, że od 4 marca limit zostanie zwiększony, aby jak największa grupa uczniów mogła skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych. Na ten cel w 2024 r. przeznaczymy 30 mln zł.

Sukces Sport-Klubów

Na początku lutego Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie uruchomiła nabory do kolejnej edycji Sport-Klubów. Inicjatywa cieszyła się ogromną popularnością i w ciągu kilku dni zgłoszono zapotrzebowanie na 210 tys. godzin zajęć. Limit ten zostanie zwiększony, a dodatkowy nabór ruszy 4 marca. Celem Sport-Klubów jest zachęcanie młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej oraz budowanie świadomości dotyczącej korzyści, które płyną z regularnych zajęć sportowych.

– Program „WF z AWF” to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które nie tylko promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, lecz także dostarcza danych naukowych na temat ich kondycji fizycznej. Dzięki tej inicjatywie możemy lepiej zrozumieć wpływ regularnej aktywności fizycznej na rozwój fizyczny i psychiczny oraz przygotować wytyczne i rekomendacje do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców. Zależy nam na promowaniu korzyści, jakie płyną z regularnych zajęć sportowych, a „WF z AWF” nam w tym pomaga – zaznacza wiceminister Maciej Gdula, odnosząc się do założeń programu.

W 2024 r. w ramach Sport-Klubów zostanie przeprowadzonych 350 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Na ten cel przeznaczymy blisko 30 mln zł (29 997 220,00 zł).

Realizacja zajęć w ramach Sport-Klubów pozwoli na monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Dostarczy także istotnych danych naukowych, które umożliwią przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców.

WF z AWF – edycja 2024

Bardzo ważnym i innowacyjnym elementem projektu, poza kontynuacją dotychczasowych działań, jest wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego. Jest to proces nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) „czytania i pisania”, czyli umiejętności bycia aktywnym.

Wśród szczegółowych celów programu są m.in.:

  • wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, których efektem będzie poprawa kondycji fizycznej;
  • monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców;
  • wdrażanie i monitorowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS);
  • wdrażanie do szkół (szkoły z certyfikatem) polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment Physical Literacy) jako narzędzia do śledzenia postępów w umiejętnościach fizycznego „czytania i pisania” dzieci w wieku 8-12 lat;
  • promowanie i wdrażanie świadomości potrzeby regularnej aktywności fizycznej potrzeby ruchu, działań prozdrowotnych i idei alfabetu ruchowego w społeczeństwie.

 

Planowane efekty realizacji programu

Wśród planowanych efektów realizacji programu jest m.in. przeprowadzenie ankiet kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych, dotyczących aspektów zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych uczestników zajęć oraz kontynuowanie monitoringu fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS).

Ważnym aspektem będzie także wprowadzenie narzędzia do Oceny Alfabetu Ruchowego, które pozwoli na wskazanie aktualnego stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i jej uwarunkowań, fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie oraz poziomu wykształcenia fizycznego (alfabetyzacji ruchowej), a na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań w przyszłości mających na celu poprawę kondycji fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży.

 

Źródło: MNiSW

_

22 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165235

Skip to content