Inwestycje w edukację 2018

Inwestycje w edukację 2018

Modernizacja i rozbudowa bydgoskich ośrodków Braille’a i Maczka oraz toruńskiego „Korczaka” – to tegoroczne przedsięwzięcia inwestycyjne samorządu województwa w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. W przygotowaniu są kolejne tego rodzaju projekty w innych marszałkowskich placówkach edukacyjnych. W budżecie województwa zapisano też wsparcie finansowe na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

– Budujemy pracownie do nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnościami, przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, stawiamy też na rozwój infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji osób dorosłych. To potrzebne i oczekiwane projekty inwestycyjne, które pomogą naszym placówkom dostosować zaplecze edukacyjne do najnowocześniejszych standardów. Część inwestycji jest na etapie prac budowlanych, kolejne chcemy rozpocząć w najbliższych miesiącach ­­– tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 Trwa modernizacja „Braille’a”

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy trwa remont 12 pracowni i budowa 2 nowych warsztatów do nauki zawodu. Nowa infrastruktura będzie służyła kształceniu fachowców w zawodach: kelner, florysta, mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do kwietnia 2018 roku. Wkrótce ruszy procedura przetargowa na zakup wyposażenia. Zakończenie projektu, który otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, jest planowane jesienią tego roku.

Kolejna przygotowywana inwestycja w Ośrodku im. Louisa Braille’a to projekt polegający na adaptacji budynku przekazanego przez władze Bydgoszczy na potrzeby przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 21 nowych miejsc przedszkolnych. Projekt jest na etapie przygotowywania dokumentacji. To zadanie, które ma szansę otrzymać dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj też: Budujemy pracownie w Ośrodku Braille’a

Przedszkole, warsztaty zawodowe i basen w „Korczaku”

Specjalistyczne przedszkole na dzieci powstanie też w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Placówka przyjmie 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Zakładamy, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić także dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Zakładamy też, że nowa jednostka będzie prowadzić program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzone przez socjoterapeutów popołudniowe zajęcia dodatkowe. Skorzysta z nich 45 dziewczynek i chłopców.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów złotych, znaczną część tej kwoty pokryjemy środkami z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. To projekt zintegrowany – po realizacji części inwestycyjnej, środki z RPO trafią także na prowadzenie placówki oraz organizację dodatkowych zajęć. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, a przetarg na roboty budowlane planujemy ogłosić do końca marca.

Także w marcu planowane jest ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę kolejnej inwestycji w kompleksie Korczaka – chodzi o modernizację pomieszczeń na potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu, budowę basenu rehabilitacyjnego, boiska wielofunkcyjnego, modernizację budynku internatu oraz poszerzenie sali gimnastycznej. To zadanie, które również chcielibyśmy wspierać środkami z naszego RPO – trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie.

Czytaj też: Budujemy przedszkole w Korczaku

 Ośrodek im. gen. Maczka z nowymi warsztatami

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy powstanie w pełni wyposażony budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Chodzi o stworzenie nowoczesnych warunków do kształcenia w takich zawodach jak monter elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer oraz technik ogrodnik.

To inwestycja, która także ma szansę na wsparcie z naszego RPO – w tej chwili trwa ocena wniosku o dofinansowanie. Jeszcze wiosną zaplanowano ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku.

Wkrótce kolejne inwestycje

W przygotowaniu są kolejne zadania inwestycyjne w marszałkowskich placówkach edukacyjnych, dla których powstają obecnie elementy dokumentacji i założenia montażu finansowego. W planach jest między innymi rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, budowa 32 pracowni nauki zawodu w przyszłej siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, która pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną tej placówki.

Samorząd województwa będzie też wspierał władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w rozbudowie infrastruktury naukowo-dydaktycznej. UTP przygotowuje się do pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W budżecie województwa przewidziano wsparcie na wkład własny do projektu rozbudowy kampusu w Fordonie – chodzi o 30 procent wartości inwestycji, szacunkowo około 11 milionów złotych w ciągu trzech najbliższych lat.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Wizualizacja Warsztatów Praktycznej Nauki Zawodu w Ośrodku im. gen. Maczka w Bydgoszczy

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887781