Inwestujemy w edukację

Inwestujemy w edukację

W ramach pakietu inwestycyjnego dla kujawsko-pomorskiej oświaty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego właśnie ogłosił kolejne przetargi na zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje w zakładce zamówienia publiczne na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl

Mistrz zawodu

W ramach projektu pt: „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” powstaną nowe, w pełni wyposażone pracownie dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Po zakończeniu etapu robót budowlanych przystąpiono do uruchomienia procedury zakupu, dostawy oraz instalacji wyposażenia do 13 pracowni kształcenia zawodowego. Oferty będą przyjmowane do 2 października 2018 r. w przypadku przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz do 23 października 2018 r. w przypadku przetargu nieograniczonego na zakup komputerów i pozostałego sprzętu dla zawodów technik administracji oraz tyfloinformatyk.

Wartość projektu wynosi 3.808.905,87 zł z czego 3.029.797,45 zł (85%) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kompleksowo w Ośrodku im. Janusza Korczaka

Kolejne postępowania przetargowe zostaną uruchomione w ramach projektu „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie kompleks warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basen rehabilitacyjny, boisko wielofunkcyjne oraz nastąpi modernizacja budynku Internatu. Nastąpi modernizacja pracowni kształcenia praktycznego w zawodach: kucharz, cukiernik,  fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza oraz asystent fryzjera. Wartość projektu wynosi 20.671.473,90 zł. Przy Ośrodku „Korczaka” powstanie także przedszkole specjalne wraz z placem zabaw realizowane w ramach projektu pt: „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” o wartości 5.171.991,05 zł.

Jeszcze we wrześniu br. zostaną ogłoszone przetargi nieograniczone na przebudowę przyłącza i sieci cieplnej w ww. jednostce oraz jej kompleksową modernizację i rozbudowę.

 Usłyszeć potrzeby

W pełni wyposażony nowy budynek warsztatów kształcenia praktycznego powstanie w ramach projektu „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabo słyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy”. Dofinansujemy pracownie i warsztaty w zawodach: monter elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik florysta. Powstaną także nowe zawody takie jak: technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer oraz technik ogrodnik.

Wartość projektu wynosi 8.289.902,56 zł z czego 7.046.417,17 zł (85%) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkrótce zostanie rozpisany przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji.

Infrastrukturalne inwestycje edukacyjne przygotowuje i realizuje Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Unii Europejskiej.

Fot. Wizualizacja przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163760

Skip to content