Innowacyjny nauczyciel i transmisje lekcji online. Rok działania Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej w KPCEN w Toruniu

Innowacyjny nauczyciel i transmisje lekcji online. Rok działania Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej w KPCEN w Toruniu

logo KPCEN Toruń i województwa kujawsko-pomorskiego

Już minął rok, odkąd Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa nadaje lekcje dla uczniów online! Przypomnijmy: Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa to projekt Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, powstały z inicjatywy marszałka województwa, Piotra Całbeckiego, w odpowiedzi na niezbędne ze względów epidemicznych zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych. Od 16 marca 2020 r., jako pierwsza e-szkoła w Polsce, rozpoczęła transmisję lekcji online. Studio nagrań KPSI znajduje się na Sienkiewicza 36, w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Dlaczego KPCEN w Toruniu?

Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły został Czesław Ficner, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W roku szkolnym 2020/2021 marszałek Piotr Całbecki zadanie prowadzenia KPSI powierzył Sławomirowi Żebrowskiemu, dyrektorowi KPCEN w Toruniu. Za część techniczną odpowiedzialność spoczęła na Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. O wyborze miejsca zdecydowało położenie geograficzne (centrum województwa) oraz infrastruktura sieciowa. Urzędowi Marszałkowskiemu zależało na tym, aby nauczyciele mieli w miarę możliwości małe odległości do pokonania. Drugim czynnikiem był dostęp do szybkiego Internetu, który gwarantował dobrą jakość sygnału oraz umożliwiał realizację projektu dla dużej liczby odbiorców.

KPCEN Toruń doświadczeniem wspiera innowacje

W nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, nagrywanie lekcji, które można obejrzeć w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań lub odtworzyć je w późniejszym, dogodnym dla siebie czasie, jest działaniem innowacyjnym. Zatem funkcjonowanie w siedzibie KPCEN Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej traktujemy jako działanie innowacyjne w naszej placówce.

KPCEN w Toruniu w projekcie jest odpowiedzialne za koordynowanie działania KPSI. Poszukiwaliśmy nauczycieli chętnych do współpracy, dbamy o zawartość merytoryczną e-lekcji, układamy plan zajęć oraz wspieramy ekipę realizującą nagrania. Nasi pracownicy również prowadzili zajęcia, ponadto nauczyciele konsultanci udzielają wsparcia merytorycznego osobom prowadzącym lekcje.

W związku z przygotowaniem i nagraniem lekcji nauczyciele muszą wykonać wiele działań, m.in.: przygotowanie treści tematycznych pod kątem merytorycznym i metodycznym, wybór i dostarczenie wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, materiałów wykorzystywanych podczas lekcji, dbałość o efekty wizualne, a ostatecznie – udział w nagraniu e-lekcji w KPCEN w Toruniu. Wiele z tych czynności nauczyciele wykonują wykorzystując własne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Jako placówka doskonalenia nauczycieli zadbaliśmy o wsparcie i rozwój warsztatu zawodowego naszych nauczycieli pasjonatów.

Od września do grudnia nauczyciele mieli okazję doskonalić swoje kompetencje w przygotowanym specjalnie dla nich kursie, który miał na celu przede wszystkim doskonalenie u nauczycieli umiejętności autoprezentacji, przygotowania materiałów multimedialnych oraz pogłębienie wiadomości z prawa autorskiego.

Raz, dwa, trzy – akcja! Do odważnych świat należy

Współpraca różnych placówek zaowocowała udziałem 32 nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Dla większości z nich lekcje na żywo przed kamerą były nowym wyzwaniem. Tylko nieliczni mieli już doświadczenie związane z nagrywaniem fragmentów prowadzonych przez siebie lekcji. Jednak wiedza i umiejętności przekazu w różnych warunkach sprawiły, że praca przed kamerą była dla nauczycieli kolejnym inspirującym doświadczeniem zawodowym. Pokonywaniu tremy sprzyjały przyjazne warunki pracy w studio z doświadczonymi realizatorami nagrań z Conectio.

Te liczby imponują

Od początku działania Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej transmisje, które obecnie można odtwarzać jako filmy, zanotowały 2 716 688 wyświetleń na YouTube oraz 967,9 tys. na Facebooku. Zbliżamy się zatem do 4 mln wyświetleń! Wiadomości kanału e-Szkoły na YouTube subskrybuje 15,6 tys. osób – liczba ta rośnie w tempie pół tysiąca na miesiąc. Profil KPSI na Facebooku obserwuje 8,6 tys. osób i ta liczba ustabilizowała się.

Obecnie grono oglądające programy na żywo jest niewielkie. Za to ogromna jest rzesza uczniów, którzy odtwarzają lekcje po emisji – w dogodnym dla siebie momencie. Codziennie na obu kanałach filmy ogląda od 10 do 15 tys. dzieci, co miesięcznie przekłada się na 250 tys. wyświetleń. Obserwujemy odpływ widzów z Facebooka na korzyść YouTube’a. Jest to spowodowane większą funkcjonalnością drugiego z nich, łatwiejszym dostępem, lepszą jakością wyświetlania filmów oraz skuteczniejszym wyszukiwaniem tematów.

Kto korzysta?

Wielu uczniów poszukuje na kanale YT interesujący ich temat, np. związany z nadchodzącym sprawdzianem lub zadaniem domowym i w ten sposób przygotowuje się do lekcji w szkołach.

Nauczyciele wykorzystują nasze lekcje jako materiał do własnych zajęć. To także okazja dla nich do podejrzenia warsztatu pracy kolegów i koleżanek po fachu. Dzięki temu każdy może rozwijać swoje umiejętności.

Kompetencje cyfrowe na wagę złota – nie tylko w czasie epidemii

KPCEN w Toruniu dbając o rozwój nauczycieli doskonali ich w zakresie e-nauczania poprzez różne formy wsparcia: od konsultacji indywidualnych poprzez szkolenia, kursy podnoszące umiejętności do konferencji czy seminariów.

Edukacja zdalna spowodowała, że inaczej patrzymy na edukację. Być może to, co dziś jest innowacją, czyli nagrywanie lekcji, w przyszłości okaże się alternatywnym sposobem nauczania.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7187135

Skip to content