Innowacyjna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli dostępna dla wszystkich

Innowacyjna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli dostępna dla wszystkich

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Publikacja zawiera specjalny zbiór tekstów popularnonaukowych wraz z ćwiczeniami przygotowany na potrzeby dydaktyki języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracji. Celem opracowania jest przede wszystkim rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem – umiejętności kluczowej w środowisku szkolnym.

Ćwiczenia wyposażono w bogaty materiał ikonograficzny przydatny również do tworzenia przez uczniów wypowiedzi ustnych. Prowadzący zajęcia może je wykorzystywać jako bodziec do rozwijania sprawności mówienia pod względem płynności, bogactwa leksykalnego oraz poprawności gramatycznej.

Zbiór przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dla których język polski jest nie tylko językiem obcym, ale przede wszystkim językiem edukacji szkolnej w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.

Proponowana innowacyjna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli może być wykorzystana w pracy z cudzoziemcami przygotowującymi się do różnego rodzaju egzaminów w języku polskim.

Czytam. Rozumiem. Wiem. Potrafię. Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem uczniów z doświadczeniem migracji

Źródło: ORE

_

29 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190251

Skip to content