Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 r.

Wśród materiałów udostępnionych na stronie CKE są m.in.:

  • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023,
  • harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
  • komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • formularze przydatne dla zdających.

Wszystkie materiały można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło: MEiN

24 sierpnia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025383