Informacja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zmiana rozporządzeń

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Informacja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zmiana rozporządzeń

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia ponadpodstawowego, w tym zawodowego (branżowego) i ustawicznego wprowadzone rozporządzaniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 20120 r.

W dniu 15 maja 2020 r. ukazały się dwa kolejne, wchodzące w życie z dniem 18 maja 2020 r. (z wyjątkiem części przepisów wchodzących w życie z dniem 25 maja 2020 r.) istotne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozpo­rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871),

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozpo­rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.  poz. 872).

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7010546