III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiCelem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół publicznych i niepublicznych, od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem przedsięwzięć szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

Projekt ma także na celu promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu do przedsięwzięć osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach, tj. o utrudnionym bądź ograniczonym dostępie do działań ponadnarodowych. Zakłada udział uczniów o największych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów znajdujących się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji (tj. mających ograniczony dostęp np. geograficzny, społeczny, ekonomiczny, zdrowotny, kulturowy do różnych form edukacji) i cechujących się mniejszymi szansami na jej zmianę.

Realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021r.i nie później niż w czerwcu 2021 r. i trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od liczby zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego tel.: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl.

Fot. FRSE

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023663