III Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych

Konkurs z wiedzy leśnej

III Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza do udziału w konkursie z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych, który organizuje we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 we Włocławku. Konkurs odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek, ul. Ziębia 13, 16.04.2019 r. w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 3 i klasy 6. W każdej z kategorii szkoła może zgłosić dwóch uczestników.

Cel konkursu:
• edukacja przyrodniczo-leśna dzieci;
• podniesienie poziomu wiedzy uczestników na tematy takie jak: warstwowa budowa lasu, podstawowe rodzime gatunki drzew, krzewów i runa leśnego, co leśnik robi w lesie;
• poznanie przez uczestników walorów terenów leśnych.

Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Włocławka i okolic objętych edukacją przyrodniczo-leśną prowadzoną przez Nadleśnictwo Włocławek;
• uczestnicy będą rozwiązywać test z wiedzy leśnej składający się z: 15 pytań – klasy 3; 30 pytań – klasy 6;
• w ramach „dogrywki” uczestnicy będą odpytywani ustnie przez komisję.
• uczestnicy zgłaszani są na konkurs w formie pisemnej (po przez formularz zgłoszeniowy) przez opiekuna, który w dniu rozstrzygnięcia stawi się razem z uczniami;
• zgłoszenia należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Włocławek do dnia 22.03.2019 r.
• do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Kryteria oceny:
• ilość prawidłowych odpowiedzi, przekładająca się na ilość uzyskanych punktów w każdej z kategorii;
• komisja dla zdobywców największej ilości punktów będzie przyznawać miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii, tj. klasy 3 i klasy 6;
• w każdej kategorii dodatkowo zostaną przyznane również wyróżnienia.

Zakres tematyczny testów:
• flora polskich lasów – umiejętność rozpoznawania drzew, krzewów, roślin runa leśnego, w tym gatunków chronionych;
• fauna polskich lasów;
• Parki Narodowe – wiedza ogólna;
• warstwowa budowa lasu;
• zastosowanie drewna;
• praca leśnika;
• ochrona lasu.

Harmonogram konkursu z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych 16.04.2019 r.
1. 8.30 zaczyna pierwsza grupa (klasy 3), czas na napisanie testu to godzina;
2. 9.30 sprawdzanie testów, w tym czasie uczestnikom zostanie wyświetlony film/prezentacja o tematyce przyrodniczo-leśnej, podczas którego będzie słodki poczęstunek;
3. 10.30 podanie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz dyplomów;
4. 12.00 test dla drugiej grupy (klasy 6), czas na napisanie testu to godzina;
5. 13.00 sprawdzenie testów, w tym czasie uczestnikom zostanie wyświetlony film o tematyce przyrodniczo-leśnej, podczas którego będzie słodki poczęstunek;
6. 14.00 podanie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz dyplomów.
Podczas przerw na sprawdzenie testów na uczestników będzie czekać słodki poczęstunek. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. Nadleśnictwo Włocławek informuje, że od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie. Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 881 055 354 – Magdalena Kokosza.

Czytaj o konkursie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek
Przemysław Jagiełło

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049490