III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” „Czytając Mickiewicza”

dwa aniołki z II części "Dziadów" Adama Mickiewicza

III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” „Czytając Mickiewicza”

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji”.

Współorganizatorami konkursu są Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem tegorocznej edycji jest zachęcenie uczniów do zapoznania się z twórczością Adama Mickiewicza, podjęcia trudu odczytania jego utworów i wyrażenie swojej interpretacji w formie pracy plastycznej.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie pracy inspirowanej wybranym przez siebie utworem Adama Mickiewicza. Uczestnikom konkursu proponujemy wcielenie się w rolę ilustratora i redaktora technicznego, odpowiedzialnego za graficzną stronę nowej edycji dzieł Adama Mickiewicza:

  1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wykonają ilustrację utworu Mickiewicza.
  2. Uczniowie klas VII-VIII przygotują projekt okładki do wybranego przez siebie utworu Mickiewicza.
  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaprojektują dwie środkowe (sąsiadujące ze sobą) strony książki. Projekt powinien zawierać fragment tekstu Mickiewicza.

 

Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) lub techniką komputerową (praca powinna być wydrukowana) w formacie A4. Praca powinna być czytelnie opisana według wzoru znajdującego się w Regulaminie. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi osobowymi uczestnika oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów prac w celach wynikających z organizacji konkursu (załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).

Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  1. klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  2. klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  3. szkoły ponadpodstawowe.

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2023 r.

Prace można dostarczyć osobiście:

do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4,
w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00.

lub przesłać je na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


PATRONAT HONOROWY

                                                                           


Do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Plakat do wydruku w formacie PDF

18 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6895051