I Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami”

I Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Bawimy się lalkami”. Konkurs polega na wykonaniu lalki teatralnej (kukły) przedstawiającej postać z bajki, baśni lub legendy, literatury polskiej lub zagranicznej. Wymagana wielkość kukiełki to minimum 30 cm licząc bez kijka/listewki. Do udziału w konkursie uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub zostać wydelegowani przez placówkę. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych. Powołana komisja dokona oceny konkursowej i wyłoni najciekawsze, najstaranniej wykonane i najbardziej pomysłowe prace. Jury przyzna nagrody rzeczowe w pięciu kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat, dorośli.

Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia pocztą lub mailowo, albo dostarczenie do siedziby KPCK, oraz przesłanie lalki pocztą do dnia 25 września 2020 r. Wyniki konkursu „Bawimy się lalkami” zostaną ogłoszone 20 października 2020.

Przesłane prace konkursowe zostaną użyte w celach organizacji wystawy konkursowej, jak i innych celach związanych bezpośrednio i niezwiązanych bezpośrednio z konkursem. Z wszystkich nadesłanych lalek zostanie utworzona wystawa, która zostanie otwarta w Salonie Hoffman w momencie wręczenia nagród. Kukiełki będą wykorzystane w prezentacji podczas warsztatów podsumowujących przedsięwzięcie, lalki będą również brały udział w przedstawieniu, które będzie uwieńczeniem pomysłu.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie KPCK w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164406

Skip to content