I Kujawsko-Pomorski Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej

I Kujawsko-Pomorski Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej

PATRONAT:

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

PATRONAT HONOROWY – m.in. :

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

ORGANIZATOR:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Autor i koordynator projektu: prof. dr hab. Mariusz Kończal
Stowarzyszenie Musica Choralis

CELE KONKURSU:

– animowanie i promowanie szkolnej działalności muzycznej w regionie kujawsko-pomorskim
– promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej
– promowanie i popularyzacja wartościowej, szkolnej literatury muzycznej
– prezentacja aktualnych trendów muzycznych w szkołach
– możliwość autokreacji artystycznej
– konfrontacja i ocena dorobku artystycznego różnych placówek szkolnych

ADRESACI:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów (III kl.), liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych oraz szkół specjalnych i integracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs nie dotyczy szkół muzycznych.

TERMIN, MIEJSCE, FORMA FESTIWALU:

Festiwal będzie miał formę konkursu i przebiegać będzie w 2 etapach:
Etap I – eliminacje szkolne podczas których wyłoniony będzie 1 podmiot artystyczny z danego obszaru /marzec 2019 r./
Etap II – eliminacje finałowe – wojewódzkie 7-8 czerwca 2019 r. (Aula UKW Copernicanum , ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz).

Więcej informacji o konkursie na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013447