Historia w Bibliotece

Uczestnicy zajęć

10 Mar Historia w Bibliotece

5 i 6 marca 2020 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu młodzież wzięła udział w spotkaniu z dr. Janem Wiśniewskim – koordynatorem RODM w Toruniu. Uczniowie wysłuchali referatów: „Bitwa Warszawska 1920 roku: przebieg, znaczenie, aspekty międzynarodowe” oraz „Pomorze w drodze do Niepodległej”. Dzięki wykładom popularnonaukowym młodzież z Zespołu Szkół Miejskich, Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu mogła usystematyzować oraz rozszerzyć swoją wiedzę historyczną. Tematy przekazane przez dr. Wiśniewskiego na pewno jeszcze bardziej przybliżyły młodym ludziom wydarzenia historyczne, o których uczyli się na lekcjach historii. Każde takie spotkania pokazuje naszej młodzieży, jak zawiła, a jednocześnie ciekawa jest nasza historia – nie tylko narodowa, ale również lokalna.

Zdjęcie gł.: MiPBP w Golubiu-DobrzyniuLiczba odwiedzin:

2,617,859