Historia Polski z Janem Matejką

Historia Polski z Janem Matejką

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, włączając się w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprasza na zajęcia edukacyjne „Historia Polski z Janem Matejką”.

„Historia Polski z Janem Matejką” przybliża kilkanaście najważniejszych płócien krakowskiego mistrza. Obrazy Matejki nie tylko przywołują dawne wydarzenia, szczególne istotne z punktu widzenia historii Rzeczypospolitej, ale stanowią, często bardzo gorzki, komentarz do minionych dziejów naszej Ojczyzny. Lekcja będzie okazją nie tylko do poznania twórczości Jana Matejki, ale przypomnienia sobie najważniejszych dat związanych z historii Polski.

Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem różnych grup wiekowych: w formie lekcji z wykorzystaniem ‘kart pracy’ (dla szkół podstawowych: klasy 6-7, gimnazjów i szkół średnich) oraz wykładu (dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Czas trwania: 60 min.

Jak zamówić lekcje?
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 910, 911 lub 914. Należy podać: temat lekcji, termin zajęć, informację o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaj szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00  w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 oraz w budynkach na Wyspie Młyńskiej.

Opłaty:
Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłata obejmuje: 30 zł + bilet wstępu od każdego uczestnika. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

Fot. główna: Jan Matejko, Rejtan – Upadek Polski, olej na płótnie, 1866, wł. Zamek Królewski w Warszawie

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164620

Skip to content