„Handel ludźmi? CO JA WIEM…” – konkurs

„Handel ludźmi? CO JA WIEM…” – konkurs

Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs „Handel ludźmi? CO JA WIEM…” na film o tematyce handlu ludźmi. Składa się z dwóch kategorii konkursowych: informacyjnej o zjawisku handlu ludźmi i prewencyjnej – jak nie zostać ofiarą handlu ludźmi podczas poszukiwania pracy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.

Konkurs ma na celu popularyzację, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wiedzy o problematyce handlu ludźmi, w tym wykorzystania człowieka do pracy i usług o charakterze przymusowym, kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie niesie handel ludźmi oraz zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi. Szczególnie istotnym celem konkursu jest zapoznanie z zagrożeniami wykorzystania człowieka, w kontekście handlu ludźmi, jakie mogą mieć miejsce przy poszukiwaniu pracy w szczególności za granicą. Ludzie młodzi są grupą osób szczególnie zagrożoną przestępstwem handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Patronat medialny sprawuje TVP 3 Bydgoszcz.

Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2018 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049776