Grupa Zero 61: sympozjum naukowo-krytyczne (21 czerwca)

18 czerwiec Grupa Zero 61: sympozjum naukowo-krytyczne (21 czerwca)

W związku z wystawą „GRUPA ZERO 61: 1961–2021” Krzysztof Stanisławski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz Karol Jóźwiak (Instytut Kultury Współczesnej UŁ) i Tomasz Ferenc (Katedra Socjologii Sztuki UŁ) zapraszają na sympozjum naukowo-krytyczne. Jego celem jest określenie miejsca grupy Zero-61 w historii sztuki i fotografii polskiej i środkowoeuropejskiej.
Wspólnie z zaproszonymi badaczami, uczestnikami i bezpośrednimi obserwatorami toruńskiej grupy chcemy poddać wielokierunkowej refleksji zagadnienie „fenomenu grupy Zero-61”.

W charakterze gości sympozjum wezmą udział: Andrzej Różycki, Józef Robakowski oraz Jerzy Wardak.

Kiedy: 21.06.2021, 11.00–19.00
Gdzie: Sala kinowa, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu

18 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,597