Grody Kazimierza Wielkiego – konkurs

kazimierz-wielki

Grody Kazimierza Wielkiego – konkurs

logo_SMKKW

Z okazji przypadających w 2020 roku 710-urodzin i 650-rocznicy śmierci króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i współczesność miast oraz miejscowości historycznie związanych z ostatnim Piastem na polskim tronie.

Konkurs “Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność” ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób amatorsko wykonujących zdjęcia.

Celem Konkursu jest zachęcenie osób fotografujących do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z królem Kazimierzem Wielkim poprzez jego charytatywną oraz fundacyjną działalność.

  • Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tematem Konkursu. Na fotografiach może być przedstawiona architektura, życie codzienne mieszkańców, pejzaże, wydarzenia związane z historią miejscowości oraz elementy podkreślające „ducha” grodu Kazimierzowskiego.
  • Zdjęcia winny być wykonane w okresie wiosny i lata 2020 r., ale dopuszcza się prace wykonane w terminach wcześniejszych.
  • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków Regulaminu.

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2020 r.

Prace należy wysłać na adres:
Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY (dot. drogi pocztowej) lub na adres e-mail: kazimierzwielki@home.pl

Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kazimierzwielki.pl 

Szczegóły konkursu fotograficznego dostępne są na stronie organizatora.

 

Źródło: www.kazimierzwielki.pl

Fot. Pixabay

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163715

Skip to content