giganci-medycyny-baner

Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza

Dr Józef Bednarz

Prelekcja nt. życia i działalności Józefa Bednarza
Mateusz Kubicki – historyk, pracownik IPN w Gdańsku, autor książki
o Józefie Bednarzu „Kapitan ostatni opuszcza swój statek…”

Dziedzictwo dr. Józefa Bednarza
Dariusz Rutkowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu

Pakiet edukacyjny [Materiały edukacyjne do pobrania]

Jednostki realizujące:

Koordynacja projektu – Gabinet Marszałka, tel. (56) 62 18 490

Departament Edukacji

Departament Cyfryzacji

Departament Promocji

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
w Bydgoszczy

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Liczba odwiedzin:

5,955,157