Gdańska firma zbuduje wystawę dla toruńskiego Centrum Innowacyjnej Edukacji

Gdańska firma zbuduje wystawę dla toruńskiego Centrum Innowacyjnej Edukacji

MAE MULTIMEDIA ART&EDUCATION sp. z o.o. stworzy wystawę “Ścieżki dorastania” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstaje w pobliżu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W przetargu ogłoszonym przez toruńskie centrum nauki wzięły udział trzy podmioty. Oprócz MAE ofertę przedstawiła toruńska Agencja Reklamowa Da Vinci oraz krakowska firma New Amsterdam sp. z o.o.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta przygotowana przez gdańską MAE. Koszt przygotowania ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni to 3.934.770,00 zł brutto. Agencja Reklamowa Da Vinci zaproponowała kwotę 3.874.402,83 zł brutto, a firma New Amsterdam sp. z o.o. kwotę 4.926.481,52 zł brutto. Oferta gdańskiej firmy, poza ceną, zdobyła większą liczbą punktów (w porównaniu z pozostałymi propozycjami) w zakresie atrakcyjności wizualnej wystawy i atrakcyjności wizualnej stanowisk na wystawie. Wystawa planowo ma zostać przygotowana, a następnie udostępniona zwiedzającym pod koniec listopada 2019 roku.

W ramach przedmiotu zamówienia MAE MULTIMEDIA ART&EDUCATION sp. z o.o ma zaprojektować, wykonać wystawę „Ścieżki dorastania” składającą się z 31 eksponatów oraz odpowiednio zaaranżować jej przestrzeń. Wystawa będzie umiejscowiona na parterze oraz pierwszej kondygnacji adaptowanego budynku CIE o łącznej powierzchni 458,32 m2.

Teoretyczną podstawą planowanej wystawy jest wykształcona na gruncie antropologii kulturowej koncepcja enkulturacji – mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. – Zakłada ona, że człowiek w okresie dzieciństwa i młodości poddawany jest różnego rodzaju doświadczeniom, w wyniku których przejmuje on obowiązujące w danym społeczeństwie wzorce, normy i wartości kulturowe oraz staje się jego integralnym i pełnoprawnym członkiem – dodaje.

Na wystawę złoży się 31 stanowisk, które wejdą w skład trzech ścieżek tematycznych. Znajdą się wśród nich zarówno eksponaty wspólne dla dwóch lub trzech ścieżek i jak i eksponaty należące do jednej z nich. Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie. W wymiarze wirtualnym będzie to możliwe poprzez wykonanie zdjęć, ich opcjonalną publikację na wystawie lub wysłanie ich do siebie i innych przy pomocy poczty elektronicznej. W wymiarze rzeczywistym z kolei, poprzez możliwość wyboru jednego z trzech alternatywnych scenariuszy zwiedzania – ścieżek: ścieżki społeczno-kulturowej, ścieżki dojrzewania i ścieżki emocji. Zwiedzający będzie miał możliwość wyboru jednej lub wielu z nich, ale także zwiedzania w sposób dowolny, według własnych upodobań i zainteresowań.

Wystawa adresowana jest do osób indywidualnych i grup zorganizowanych: młodzieży w wieku nastoletnim (powyżej 13. roku życia) i dorosłych.

Opisy ścieżek na wystawie „Ścieżki dorastania”:

Ścieżka społeczno–kulturowa: stanowiska składające się na tę ścieżkę zwiedzania wprowadzą odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji – społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumienie roli jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki. Zwrócona zostanie uwaga na interesujące młodych zjawiska związane z eksperymentowaniem z własnym ciałem, czy symbolikę rytuałów przejścia pomiędzy wiekiem dziecięcym i dorosłością.  Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania.

Ścieżka emocji: stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki.

Ścieżka dojrzewania: stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną sferą życia człowieka w sposób delikatny. Dzięki żartobliwym eksponatom pozwoli nabrać dystansu do problemów dojrzewania fizjologicznego i spojrzeć na nie z boku. Różnorodna tematyka stanowisk, niezależnie od pogrupowania ich w ścieżki tematyczne służące do zwiedzania indywidualnego i grupowego, pozwoli na realizację lekcji wychowawczych, czy lekcji wychowania do życia w rodzinie, zarówno zaproponowanych przez Centrum jak i lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów grup szkolnych.

Informacje o projekcie

Beneficjentem projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” jest Gmina Miasta Toruń.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 8. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poza wystawą „Ścieżki dorastania” zostaną utworzone sale modułowe, z możliwością czasowej modyfikacji na powierzchnie warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe czy konferencyjne. W odnowionych obiektach znajdzie się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych. Odbiorcy oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będą mogli nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych także w godzinach wieczornych.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

  • wzrostu uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturowych społeczeństwa;
  • zwiększenia wykorzystania potencjału kulturowego miasta, regionu i kraju oraz poziomu oferty w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej w nowoutworzonej przestrzeni;
  • wzrostu udziału odbiorców w wydarzeniach kulturalnych poprzez dostosowanie programu kulturalno-edukacyjnego do kompetencji i zainteresowań odbiorców;
  • stworzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej, zgodnej z oczekiwaniami odbiorców.

 

Całkowity koszt projektu to 17 984 544,01 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 416 318,23 zł.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016826