Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laure­atom woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. “Święta z Dziad­kiem do orze­chów E.T.A. Hoff­manna” odbyła się w siedzibie Pedagogicznej Biblio­teki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W klimat spotkania wpro­wa­dziła przy­by­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orze­chów”, którą przy­go­to­wała Ewa Bielska – pracownik biblioteki. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli zwycięzcom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy, w tym podwójne bilety na spektakl baletowy pt. „Dziadek do orzechów” w Operze Nova w Bydgoszczy. Oto lista laureatów:
I miejsce
Helena Marcin­kowska – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek – Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat – Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koro­nowie; kl. III d ; opiekun Urszula Spie­rewka

Wyróż­nienia:
Kata­rzyna Laudańska – Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Wero­nika Zielińska – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk – Szkoła Podsta­wowa w Słębowie  kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kola­sińska – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska
Milena Dufka – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska

Wyróż­nienie za formę: 
Julia Dorsz – Szkoła Podsta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Po tej części nastąpił świą­teczny występ arty­styczny pana Mate­usza Ligęzy przy akom­pa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATU­LU­JEMY!!!

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866788