Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty

Fundacja Talenty

Ze wsparcia Funduszu Stypendialnego Talenty mogą skorzystać wybitnie uzdolnieni uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej. Pomoc materialna może być udzielana na stypendia naukowe, stypendia socjalne (z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia) oraz zakup materiałów (np. zakup instrumentów, zakup pomocy i przyborów plastycznych, książek i czasopism).

Kto może złożyć wniosek ?

Wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

1. Stypendia finansowe przeznaczone na sfinansowanie:

 • kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
 • studiów na uczelniach poza granicami kraju,
 • obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
 • szkoleń specjalistycznych,
 • projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
 • staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
 • udziału w wystawach, konkursach itp.,
 • opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem kształcenia

2. Zakup instrumentów.

3. Zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.

4. Zakup książek i czasopism.

5. Zakup pomocy dydaktycznych.

Organizatorem programu jest Fundacja Pro Akademika.

Co roku stypendia otrzymuje ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi.

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce,
 • inne szczególne osiągnięcia,
 • sytuację materialną i życiową kandydata,
 • aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej,
 • podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

 

Termin składania wniosków:  1 lipca – 7 sierpnia 2020              

Więcej informacji: http://www.fundusz-talenty.pl/

 

Źródło: granty.pl

Fot. gł. fundusz-talenty.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164632

Skip to content