Fundacja ANWIL przyznała stypendia

Fundacja ANWIL przyznała stypendia

Fundacja Anwil nowe logo

40 stypendiów na łączną kwotę 110 tysięcy złotych przyznała Fundacja ANWIL najzdolniejszym uczniom z włocławskich szkół. W tym roku o stypendia konkurowało 101 kandydatów, legitymujących się średnią ponad 4,8.

Premiowane były nie tylko wyniki w nauce, ale też udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność społeczna. Najlepsi z najlepszych uczniowie ósmych klas szkół podstawowych otrzymają miesięczne stypendia w wysokości 200 zł, a szkół ponadpodstawowych 300 zł.

Stypendia fundowane są na cały rok szkolny 2021/2022. Mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozwojem ucznia np. udziałem w szkoleniach, zajęciach dodatkowych, zakupem podręczników oraz książek, a także kosztów socjalnych takich jak: wyżywienie w szkole, dojazdy do szkoły środkami komunikacji publicznej, czy zakup odzieży.

Szczegóły na stronie Fundacji

 

Źródło: fundacjaanwil.pl

Graf. fundacjaanwil.pl

8 listopada 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,856,256