Forum kreatywnego nauczyciela wychowania fizycznego 2021

12 styczeń Forum kreatywnego nauczyciela wychowania fizycznego 2021

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji Forum kreatywnego nauczyciela 2021 na temat: (Zdalna) Aktywność ruchowa uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

Tegoroczna konferencja zostanie zrealizowana w formie zdalnej na platformie ClickMeeting w sobotę, 30 stycznia 2021, w godz. 10.00-14.00.

Oprac. N. Łysiak

Informacje

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,839,505