Informacje na temat  Edupolis można uzyskać w godzinach:

Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:00
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

UWAGA: Nie świadczymy wsparcia w zakresie konfiguracji i korzystania z aplikacji Microsoft Office 363 (w tym aplikacji Teams) na urządzeniach użytkowników
Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

(56) 62 18 283

Formularz kontaktowy

W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZAPOMNI HASŁA LUB LOGINU, NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ADMINISTRATORAMI SZKOLNYMI LUB WYCHOWAWCĄ KLASY, KTÓRZY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZYPOMNIENIA  LOGINU LUB ZRESETOWANIA HASŁA ORAZ PRZEKAZANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO LOGOWANIA, ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI PRZYJĘTYCH W SZKOLE (NP. DZIENNIK ELEKTRONICZNY, E-MAIL, TELEFON, SMS). 

Przed wypełnieniem i wysłaniem formularza, zachęcamy do zapoznania się z Często zadawanymi pytaniami.

 

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Administratorów Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej w sprawach związanych z funkcjonowaniem Edupolis.

Formularz nie służy do zgłaszania Administratorów szkolnych. Osoby mające pełnić taką rolę powinny przekazać swoje dane za pośrednictwem Formularza zgłoszenia Administratora szkolnego.


  Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

  Administratorem danych osobowych jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl.

  Mam świadomość mojego prawa do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych. Wiem, iż moją zgodę mogę odwołać w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, w celach związanych z obsługą niniejszego zgłoszenia.

  Liczba odwiedzin:

  4,811,679