Wsparcie techniczne i aplikacyjne dla użytkowników Edupolis świadczone jest w godzinach:

Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:00
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

(56) 62 18 283 lub 668 224 255

Formularz kontaktowy

 

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Administratorów Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej w sprawach związanych z funkcjonowaniem Edupolis.

Formularz nie służy do zgłaszania Administratorów szkolnych. Osoby mające pełnić taką rolę powinny przekazać swoje dane za pośrednictwem Formularza zgłoszenia Administratora szkolnego.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Administratorem danych osobowych jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl.

Mam świadomość mojego prawa do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych. Wiem, iż moją zgodę mogę odwołać w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, w celach związanych z obsługą niniejszego zgłoszenia.

captcha

Liczba odwiedzin:

2,621,462