Ferie zimowe w placówkach oświatowych

Ferie zimowe w placówkach oświatowych

W związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami w zakresie możliwości organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, półkolonie w Bydgoszczy zostaną zorganizowane tylko przez Pałac Młodzieży i MDK nr 2 i 4. Decyzją Rady Ministrów niedostępne dla dzieci i młodzieży będą obiekty sportowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 2314) w okresie ferii zimowych możliwa jest organizacja wypoczynku w formie półkolonii dla uczniów klas 1 – 4 szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i klas sportowych.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 2316) zwiększono obostrzenia dotyczące korzystania z obiektów sportowych, które w terminie 28.12.2020 – 17.01.2021 nie będą dostępne dla dzieci i młodzieży (poza wymienionymi w rozporządzeniu wyjątkami).

W okresie ferii działalność prowadzić będą: Pałac Młodzieży i młodzieżowe domy kultury, które realizować będą zajęcia stałe według ustalonego harmonogramu. Ponadto w Pałacu Młodzieży oraz w MDK nr 2 i MDK nr 4 zostaną zorganizowane półkolonie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, dla ograniczonej liczby uczestników. Szkoły podstawowe nie zdecydowały się na organizację półkolonii. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 37.

Z oferty będzie mogło skorzystać łącznie około 200 dzieci. Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczeniami rządowymi dotyczącymi liczby uczestników, do dyspozycji pozostało niewiele wolnych miejsc.

Informacja: www.bydgoszcz.pl
Fot. www.bydgoszcz.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164915

Skip to content