European Language Label

European Language Label

European Language Label - logo

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy projekt językowy w Polsce! Zgłoszenia można przesyłać do 14 czerwca 2024 r.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich instytucji zajmujących się edukacją językową. Podmioty, które mogą zgłaszać projekty do Konkursu ELL to przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające

Projekty mogą być zgłaszane do jednej ze wskazanych poniżej kategorii konkursu ELL:

 1. Projekty dofinansowane w programie Erasmus+.
  Ocenie Jury ELL będą podlegały projekty kończące się między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.
 2. Projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+ lub indywidualnie w instytucji edukacyjnej.
  Ocenie jury będą podlegały projekty zakończone w latach 2022, 2023, 2024 lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez jury konkursu.

 

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 roku. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych
 • Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych
 • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego
 • Promowanie wielo- i różnojęzyczności

 

Kryteria ogólne:

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność. Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

 

Pozostałe kryteria:

 • Jakość zrealizowanych działań
 • Zrozumiały opis projektu, który zawiera informacje o działaniach zrealizowanych w projekcie
 • Nowatorskie metody dydaktyczne zastosowane w projekcie
 • Atrakcyjność projektu dla jego uczestników
 • Osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały
 • Korzyści dla uczestników projektu
 • Wpływ rezultatów projektu na podniesienie kompetencji językowych jego uczestników
 • Możliwość zastosowania rezultatów projektu w pracy z innymi grupami odbiorców

 

Regulamin

Źródło: FRSE

_

26 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049467