EuroMath pomoże uczyć niewidomych matematyki

EuroMath pomoże uczyć niewidomych matematyki

Niewidomi i słabowidzący uczniowie będą mogli łatwiej uczyć się matematyki dzięki internetowej platformie EuroMath. Edytory pozwolą nauczycielom przygotowywać materiały do lekcji w alfabecie Braille’a. Międzynarodowe prace nad projektem koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Platforma internetowa EuroMath zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji oraz podczas samodzielnej pracy ucznia w domu. Zasoby zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku ze szkół w Holandii, Irlandii i w Polsce. Są dostępne w języku polskim i angielskim.

EuroMath zawiera też zbiór praktycznych przykładów, jak najlepiej uczyć dzieci niewidome i z upośledzeniem wzroku. Wyjaśnienie uczniom niewidomym niektórych zagadnień matematycznych, np. jak wygląda figura geometryczna, może stanowić dla nauczyciela duże wyzwanie, zwłaszcza w klasach, gdzie przeważają dzieci widzące. Dlatego potrzebne są praktyczne narzędzia, pokazujące, jak najlepiej tłumaczyć tego typu zagadnienia dzieciom w każdym wieku. Nauczyciele mogą przygotować materiały do lekcji matematyki w tradycyjnej wersji, a także w alfabecie Braille’a – przy pomocy jednego z czterech edytorów formuł i edytora graficznego.

Platforma EuroMath powstaje w wyniku współpracy koordynujących projekt naukowców z NASK PIB, irlandzkiej uczelni Dublin City University i holenderskiego królewskiego centrum eksperckiego dla osób niewidomych i niedowidzących Koninklijke VISIO. Europejski projekt EuroMath, dofinansowany z programu Erasmus+, dobiega końca w czerwcu.

Jak informuje NASK PIB, we wszystkich trzech krajach uczestniczących w projekcie liczba uczniów z dysfunkcjami wzroku rośnie. W Polsce w roku szkolnym 2016/2017 było 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku, wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących.

EuroMath ma zapewnić większe wsparcie w edukacji matematycznej nauczycielom i uczniom niewidomym i z wadami wzroku, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Naukowcom chodzi o wyrównanie szans takich uczniów w zdobywaniu kompetencji matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Dostępne są już filmy instruktażowe w języku polskim i angielskim o tym, jak korzystać z zasobów międzynarodowego projektu.

„Przygotowaliśmy kilkanaście materiałów wideo, które ułatwiają zapoznanie się z naszą aplikacją internetową i z repozytorium zasobów edukacyjnych” – wyjaśniła pracująca nad projektem dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Zakładu Technik Informatycznych w Edukacji NASK. Dodała, że dostępny jest też przegląd opcji aplikacji, instrukcja, jak wykonać podstawowe rysunki geometryczne w edytorze grafiki oraz zastosować dostępne edytory formuł do zapisu wyrażeń matematycznych przez nauczyciela.

EuroMath bazuje na doświadczeniach i rozwiązaniach polskiej technologii wspomagającej PlatMat, która powstała w Instytucie Maszyn Matematycznych.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049666