Elektronika – by żyło się łatwiej

robot humanoidalny

Elektronika – by żyło się łatwiej

Politechnika Śląska logo

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

  • układy elektroniczne,
  • systemy mechatroniczne,
  • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
  • aplikacje oparte na mikrokontrolerach,
  • aplikacje na smartfony i tablety,
  • programy komputerowe,
  • inne.

 

Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się zgodnie z instrukcją dostępną na stronie organizatora, podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela-opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2020 r.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nieprzekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę konkursu do dnia 4 stycznia 2021 r. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w regulaminie który można znaleźć na stronie konkursu. Szablon projektu udostępniony jest dla zarejestrowanych uczestników. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Fot. aei.polsl.pl

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6645981